20

Jezus bardzo radykalnie zmienia zasadę więzi rodzinnych (23 września 2014)