9

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana… Co zrobić, kiedy człowieka trapi pokusa?