9

Anioł oznacza Bożego posłańca, sługę Boga (2 października 2014)