3

Pan Jezus nie wymaga od nas nierozumnego fideizmu (10 października 2014)