1

Jak się bardzo kocha, to dla takiego człowieka nie ma trudnych rzeczy