30

Zadziwiająca jest ta ślepota! (13 października 2014)