5

Stałość niegeograficzna. O monastycyzmie, Janie Kasjanie i medytacji chrześcijańskiej w rozmowie z Markiem Sheridanem OSB