5

Każdy jest powołany do dawania świadectwa (18 października 2014)