22

SMS-owe nabieranie naiwniaków i plan spotkań autorskich podczas Targów Książki w Krakowie