6

Czujność jest jedną z najważniejszych cnót moralnych w Nowym Testamencie (22 października 2014)