45

O Targach Książki, niezwykłych spotkaniach i jubileuszu 50-lecia ogłoszenia św. Benedykta Patronem Europy