7

Naśladować aż do śmierci. Dzień Zaduszny (2 listopada 2014)