10

Dlaczego Pan Jezus pochwala nieuczciwego rządcę? (7 listopada 2014)