32

Kraina poza słowami i nazwami – odwieczna ścieżka modlitwy kontemplacyjnej