1

Czy jesteśmy Bożą świątynią? Poświęcenie Bazyliki Laterańskiej (9 listopada 2014)