1

Wiara nie jest jedynie wynikiem ludzkiego zdecydowania (10 listopada 2014)