0

Jak to Jan Paweł II zorganizował pierwszą Oazę w Rzymie – spotkanie w kościele tynieckim