15

Czasem „brak Bożej odpowiedzi” bywa próbą naszej wiary (15 listopada 2014)