5

Ewangelia jest objawieniem ogromu Bożej miłości (17 listopada 2014)