9

To kim jesteśmy i jaki jest sens naszego życia, odsłania się w Jezusie Chrystusie (20 listopada 2014)