2

Adwent czyli Msza – 1. Niedziela Adwentu (30 listopada 2014)