3

Adwent jako okres oczekiwania na Chrystusa (1 grudnia 2014)