10

Zło i grzech wynikają z niewłaściwego nastawienia do świata i ludzi (2 grudnia 2014)