0

Powrót Pana – 2. Niedziela Adwentu (7 grudnia 2014)