6

Zasadniczy zamiar Boży polega na zbawieniu człowieka! – 3. Niedziela Adwentu (14 grudnia 2014)