1

„Słuchaj, synu, nauk mistrza…”, czyli o tym, jak to nagraliśmy „Regułę” św. Benedykta