3

Jedynie przez wiarę można wejść w misterium Boga (18 grudnia 2014)