2

Musimy się stale uczyć otwartości na to, z czym do nas przychodzi Bóg (20 grudnia 2014)