6

Erotyzm w chorale gregoriańskim – czy to możliwe?