1

Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia 2014)