7

Dzisiejsze święto ukazuje właściwy porządek rozpoznawania Bożego objawienia (27 grudnia 2014)