11

Chrześcijaństwo nie ma monopolu na mądrość i moralną doskonałość! (29 grudnia 2014)