2

Łaska to przede wszystkim miłość życzliwości – 2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim (4 stycznia 2015)