10

Muzułmanów szanujemy, ale stanowczo potępiamy przemoc