39

Być w cieniu – 2. Niedziela Zwykła (18 stycznia 2015)