10

Jednym Bóg daje, innym nie daje i do tego ich potępia. Dlaczego? (28 stycznia 2015)