4

Głębokie ukojenie w drugim tonie chorału gregoriańskiego