2

Opat jako jeden z filarów klasztoru i zastępca Chrystusa – słowo O. Opata Szymona Hiżyckiego OSB