2

Dar dla Boga – 4. Niedziela Zwykła (1 lutego 2015)