25

Wezwanie do gwałtowności w wierze (3 lutego 2015)