21

Potrzeba nam Bożej bojaźni i pokory (4 lutego 2015)