16

„Wszystko co moje, jest twoje…” (5 lutego 2015)