6

Jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić (17 lutego 2015)