1

Nieustannie stajemy przed wyborem życia lub śmierci (19 lutego 2015)