16

Kim jest dla nas Bóg, którego prosimy? (26 lutego 2015)