2

Przestrzeganie prawa prowadzi nas do więzi z Bogiem (11 marca 2015)