2

Czy jesteś szczęśliwy? O nowych koszulkach jubileuszowych Ojca Leona Knabita OSB :)