0

Najlepszym lekarstwem dla człowieka jest drugi człowiek (17 marca 2015)