0

Módl się nieustannie (por. 1 Tes 5, 17) – o premierze najnowszej książki „Modlitwa Jezusowa”