1

Aby odkryć prawdę, trzeba spojrzeć z miłością i wyrozumiałością (20 marca 2015)